Diploma hoger onderwijs behalen via een diplomacontract

Wilt u een bachelor- of een masterdiploma behalen, dan kunt u kiezen voor een inschrijving met een diplomacontract. Dit soort contract komt het meeste voor. Hierbij schrijft u zich in met het oog op het behalen van een diploma van een bepaalde opleiding en volgt u de lessen van die opleiding. U kunt met een universiteit of een hogeschool een diplomacontract afsluiten:

  • om een graad of een diploma van een opleiding te behalen
  • om een schakel- of voorbereidingsprogramma te volgen
  • voor een postgraduaatsopleiding.

U volgt de lessen en legt de examens af samen met de andere studenten.

Voor informatie en praktische inlichtingen kunt u terecht bij de universiteiten en hogescholen zelf.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs.

U behaalt het diploma als volgt:

  • U slaagt voor een opleidingsonderdeel wanneer u 10 op 20 behaalt. Hiervoor krijgt u een creditbewijs en een vrijstelling.
  • U slaagt voor de volledige opleiding wanneer u alle creditbewijzen van alle opleidingsonderdelen hebt behaald. Op dat ogenblik hebt u recht op het diploma.

Procedure

Zoek een hogeschool of universiteit die de gewenste opleiding organiseert. Dat kan in het Hogeronderwijsregister. Sluit een diplomacontract af en betaal het studiegeld vóór de uiterste inschrijvingsdatum (de hogescholen en universiteiten bepalen zelf tot wanneer u zich kunt inschrijven).

Meebrengen

Bedrag

Het studiegeld voor een diplomacontract bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Voor inschrijvingen tussen 54 en 66 studiepunten wordt een forfaitair studiegeld aangerekend. Het studiegeld wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Met een diplomacontract kunt u in aanmerking komen voor een studietoelage.

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen