Diploma hoger onderwijs behalen via een examencontract

U kunt met een universiteit of een hogeschool in Vlaanderen of Brussel een examencontract afsluiten:

  • om een graad of een diploma van een opleiding te behalen
  • om een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen te behalen.

Een examencontract geeft u enkel het recht om examens af te leggen. U legt de examens af over het gewone programma, samen met de andere studenten.

Studeren met een examencontract is zelfstudie. U zult weinig of geen ondersteuning of begeleiding krijgen vanuit de hogeschool of universiteit. U hebt meestal ook niet het recht om de lessen of seminaries bij te wonen. Over eventuele stages of practica met verplichte aanwezigheid moet u afspraken maken met de instelling. U kunt ook tegelijkertijd een creditcontract afsluiten voor opleidingsonderdelen die uitgesloten zijn van een examencontract of waar zelfstudie te moeilijk is. (Let wel: voor een creditcontract hebt u altijd leerkrediet nodig, voor een examencontract kunt u in sommige gevallen toestemming krijgen van de onderwijsinstelling, ook als uw leerkrediet op is)

Voor meer informatie en andere praktische inlichtingen kunt u terecht bij de universiteiten en hogescholen zelf.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs.

U moet ook een hogeschool of universiteit vinden die de mogelijkheid biedt om de opleiding of het opleidingsonderdeel van uw keuze te volgen met een examencontract. De voorwaarden voor het afsluiten van een examencontract worden mee bepaald door het bestuur van de instelling waar u wilt studeren.

U behaalt het diploma als volgt:

  • U slaagt voor een opleidingsonderdeel wanneer u 10 op 20 behaalt. Hiervoor krijgt u een creditbewijs en een vrijstelling.
  • U slaagt voor de volledige opleiding wanneer u alle creditbewijzen van alle opleidingsonderdelen hebt behaald. Op dat ogenblik hebt u recht op het diploma.

Procedure

Zoek een hogeschool of universiteit die de gewenste opleiding organiseert én die ook de mogelijkheid biedt om ze te volgen met een examencontract. Dat kan in het Hogeronderwijsregister. Sluit een examencontract af vóór de uiterste inschrijvingsdatum (de hogescholen en universiteiten bepalen zelf tot wanneer u zich kunt inschrijven). Zorg ook dat u het studiegeld op tijd betaalt.

In het examencontract staan de voorwaarden om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten en om gebruik te maken van onderwijsondersteunende faciliteiten. Die kunnen verschillen van instelling tot instelling. Als verschillende instellingen uw opleiding aanbieden, kunt u het best de examencontracten vergelijken.

Meebrengen

Bedrag

Het studiegeld voor een examencontract bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Het studiegeld wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Uitzonderingen

De hogeschool of universiteit bepaalt zelf welke opleidingsonderdelen wel of niet in aanmerking komen voor een examencontract. Ze moet dit wel altijd motiveren.

Regelgeving