Erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor opvang van volwassen personen met een handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent, vergunt, machtigt of registreert organisaties die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan personen met een handicap.

Een overzicht van die organisaties is terug te vinden op de website van VAPH. Professionelen vinden daar de nodige informatie zoals erkenningsvoorwaarden, richtlijnen en handleidingen.

Voorwaarden

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving