Subsidies voor investeringen in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen

De Vlaamse overheid verleent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Dat maakt het mogelijk voorzieningen aan te bieden die betaalbaar zijn en tegelijk beantwoorden aan de hedendaagse eisen inzake woon- en zorgcomfort.

Voorwaarden

Wie kan subsidies aanvragen?

  • Ziekenhuizen
  • Voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg
  • Thuiszorgvoorzieningen
  • Centra voor algemeen welzijnswerk
  • Voorzieningen voor jeugdhulp
  • Kinderdagverblijven
  • Voorzieningen voor personen met een handicap

Nuttige informatie over bijkomende voorwaarden vindt u op de website van het VIPA.

Procedure

Nuttige informatie over de procedures vindt u op de website van het VIPA.

Meebrengen

Bedrag

Meer informatie over de bedragen van de subsidies vindt u op de website van het VIPA.

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 1.VI.1994)