Mobitwin Centrale

De Mobitwin Centrale vervoert mensen met een beperkt inkomen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen, en hen op die manier uit hun sociaal isolement te halen. Je kan als gebruiker ritten aanvragen voor allerlei doeleinden zoals familiebezoek, vrijetijdsbesteding, kappersbezoek, boodschappen, … Ook voor afspraken bij een zorgverstrekker, bijvoorbeeld voor controle ziekenhuis, tandartsbezoek, oogarts, kan je beroep doen op de Mobitwin Centrale.

Alle ritten worden ingeboekt via de Mobitwin Centrale. De chauffeur krijgt bericht dat hij een rit op een bepaalde dag kan uitvoeren. Hij kijkt zelf of dit past of niet. De vrijwilliger blijft baas over zijn tijd én wagen.

Voorwaarden

Vrijwilliger - chauffeur worden:

Om deze Mobitwin Centrale te laten draaien, zijn we steeds op zoek naar chauffeurs. Chauffeurs rijden vrijwilliger met hun eigen wagen voor de centrale en krijgen een onkostenvergoeding van 0,43 EUR per gereden kilometer (opgeteld vanaf het moment dat je je woning verlaat tot je terug thuis komt). Je moet voldoen aan drie voorwaarden:

 • Beschikken over een eigen wagen of firmawagen op eigen naam
 • Enkele uren per week beschikbaar zijn
 • Bereikbaar zijn via (mobiele) telefoon

 

Lid - gebruiker worden:

Om lid/gebruiker te worden van onze Mobitwin Centrale moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De gebruiker is inwoner van Boortmeerbeek: feitelijk verblijven hetzij gedomicilieerd zijn, hetzij verblijven in een instelling op grondgebied van de gemeente.
 • De gebruiker ervaart een niet-rolstoel gebonden vervoersproblematiek.
 • De gebruiker beschikt over een netto belastbaar jaarinkomen dat niet groter is dan tweemaal het jaarbedrag van het leefloon (volgens de overeenkomstige gezinscategorie: alleenstaande, samenwonende of persoon met gezinslast). Personen wiens inkomen te hoog is, kunnen beroep doen op de Mobitwin Centrale mits sociaal onderzoek en na beslissing door het bijzonder comité voor de sociale dienst indien zij hoge medische kosten hebben of andere noodzakelijke uitgaven die zwaar doorwegen op het gezinsbudget.
 • De gebruiker is minder mobiel: hij kan vanwege ouderdom of ziekte geen gebruik maken van het openbaar vervoer; occasioneel gaat het om mensen die zich in een sociale noodsituatie bevinden. De chauffeur van de Mobitwin Centrale vervoert geen personen die ernstig ziek zijn, of personen met een rolstoel. Ernstig zieke personen moeten zich laten vervoeren door de ziekenwagendiensten. Voor niet dringend ziekenvervoer kan men terecht bij het Rode Kruis . Deze ziekenwagens staan voor hen klaar bij niet-dringende situaties. Rolstoelgebruikers worden doorverwezen naar de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) of vzw Mobiel. De gebruiker moet, mits enige ondersteuning, zelfstandig in en uit de wagen kunnen stappen. Minderjarigen moeten vergezeld worden door een ouder of een voogd. Voor kinderen kleiner dan 1m35cm moet de gebruiker zelf voor een reglementair kinderzitje zorgen.
Ben je rolstoelgebruiker en heb je nood aan vervoer? Dan verwijzen wij je graag door naar vzw mobiel.
Zij verzorgen het vervoer van rolstoelgebruikers individueel en in groep met of zonder begeleider van gang tot gang aan sociale tarieven. Hiervoor werken zij samen met en worden zij ondersteund door de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten uit het arrondissement Leuven.
Meer info en contactgegevens kan je vinden via deze link https://www.vzwmobiel.be/
 

Procedure

Hoe word ik vrijwilliger - chauffeur bij de Mobitwin Centrale?

Je kan je opgeven als vrijwilliger op verschillende manieren:

Daarna word je gecontacteerd om langs te komen op het gemeentehuis om alle administrieve zaken in orde te brengen. 

 

Hoe word ik lid - gebruiker van de Mobitwin Centrale?

Om aan te sluiten bij de Mobitwin Centrale moet je je inschrijven.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 12,00 EUR voor een alleenstaande en 16,00 EUR voor een koppel of een gezin gedomicilieerd op hetzelfde adres. Het jaarlijks lidgeld is steeds voor de periode vanaf 1 januari tot en met 31 december. lndien men lid wordt na 1 juli van het betreffende jaar, wordt slechts de helft van het jaarlijks te betalen bedrag aangerekend (6,00 EUR voor een alleenstaande en 8,00 EUR voor een gezin). Na de betaling ontvangt de gebruiker een lidkaart met een persoonlijk lidnummer van de Mobitwin Centrale.

De gebruiker kan een rit aanvragen nadat het lidmaatschap in orde is gebracht en hij over een lidkaart met persoonlijk lidnummer beschikt. De gebruiker moet een rit minstens twee werkdagen op voorhand aanvragen bij de Mobitwin Centrale en ten vroegste 4 weken op voorhand.

De aanvraag gebeurt via een ritten aanvraagformulier bij voorkeur digitaal via het webformulier hier of per mail (het papieren ritten aanvraagformulier vind je ook onderaan deze pagina).  Het kan ook telefonisch op werkdagen tussen 8.30 en 12 uur op het nummer 0476/36 02 18. De gebruiker deelt de noodzakelijke gegevens mee om de aanvraag in te plannen. Na een ritaanvraag gaat de Mobitwin Centrale op zoek naar een gepaste chauffeur. De gebruiker kan nooit een rit rechtstreeks regelen met een chauffeur.

Als gebruiker betaal je een kilometervergoeding aan de chauffeur. Deze wordt vastgesteld per kilometer en wordt per kwartaal geïndexeerd naar evenredigheid met de maximum kilometervergoeding voor het federale overheidspersoneel. De kilometers worden gerekend vanaf het thuisadres van de chauffeur, heen en terug. De prijs per rit kan dus variëren naargelang de woonplaats van de chauffeur, de beschikbaarheid van een chauffeur in je buurt en de route die een chauffeur neemt. Elke gereden rit betaal je na afloop onmiddellijk aan de chauffeur.

Om lid te worden moet je eerst een inschrijvingsformulier invullen. Dit gebeurt (voorlopig) op het gemeentehuis na afspraak.

Je vindt het inschrijvingsformulier in bijlage onderaan de pagina.

Je kan een afspraak aanvragen via:

Meebrengen

Inschrijving als vrijwilliger - chauffeur:

Bij de inschrijving als vrijwilliger-chauffeur vragen we zeker volgende zaken mee te brengen:

 • Identiteitskaart
 • Rijbewijs
 • Polis van de wagen

 

Inschrijving als lid - gebruiker:

Bij de inschrijving als lid - gebruiker vragen we zeker volgende zaken mee te brengen:

 • Identiteitskaart
 • Bewijs van inkomen: loonstrookje, pensioenstrookje, attest OCMW, bankafschrift,...

Bedrag

 

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 Onderaan deze pagina vind je volgende documenten terug:

 • Inschrijvingsformulier Chauffeurs 
 • Inschrijvingsformulier Gebruikers 
 • Ritten Aanvraagformulier 
 • Afsprakennota Chauffeurs
 • Infoboekje vrijwilligers-chauffeurs 
 • Infoboekje gebruikers 
 • Reglement